3007
குஜராத்தின் சூரத் நகரில் கோவில் திருவிழாவில் பக்திப் பாடல்கள் பாடிய பாடகர்கள் மீது பண மழை பொழிந்துள்ளனர். சூரத்தில் கோவில் திருவிழாவில் நடைபெற்ற இசை நிகழ்ச்சியை ஏராளமானோர் கண்டுகளித்தனர். அப்போது ...BIG STORY