1691
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் உள்ள பறவைகள் சரணாலயத்தில் மக்கள் தொகைப் பெருக்கம் மற்றும் ஒலி மாசு காரணமாக வெளிநாட்டுப் பறவைகளின் எண்ணிக்கை கடுமையாகக் குறைந்துள்ளது. பிர்பூம் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்லவ்பூர் ...

1092
இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் மேலும் 215 புலம் பெயர் பறவைகள் இறந்து கிடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த மாதம் 29ம் தேதி முதல் அம்மாநிலத்தில் உள்ள பாங் அணை ஏரி வனஉயிரின சரணாலயத்தில் ஏராளமான பறவைகள் இ...