1047
மதுரையில் புகழ்பெற்ற அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவம் ரத்து செய்யப்பட்டிள்ள நிலையில் மற்ற நிகழ்வுகள் ஆகம விதிப்படி நடைபெறும் என கோவில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சித்திரை திருவிழாவி...