146
380வது சென்னை தினத்தை முன்னிட்டு சென்னையின் பழமையான தோற்றத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் நடைபெற்ற புகைப்பட கண்காட்சியை ஏராளமான மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்டனர். சென்னை நகரின் 380வது பிறந்தநாள் இன்...

435
380-ஆவது சென்னை தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அணிவகுத்து நிற்கும் கார்கள்.... ஓங்கி உயர்ந்த கட்டடங்கள்... பரபரப்புடன் இயங்கும் வணிக நிறுவனங்கள்... இவைதான் நாம் இன்று பார்க்கும் சென்னை... ஆனா...