7484
கொரானா மற்றும் பறவைக்காய்ச்சல் அச்சுறுதல் காரணமாக சென்னையில் சிக்கன் விற்பனை வீழ்ச்சி அடைந்த நிலையில் மீன்கள் விற்பனை சூடுபிடித்து பல இடங்களில் அவற்றின் விலை அதிகரித்துள்ளது. கொரானா மற்றும் பறவை க...