1950
உத்தர பிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூர் கேரியில் விவசாயிகள் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட சதிச்செயல் என சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு லக்னோ நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த அக்டோபர் 3ஆம் தே...BIG STORY