15633
ராணுவ அதிகாரிகள் இடையிலான எட்டு சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடர்ந்து சீனா லடாக் எல்லையில் இருந்து தனது படைகளை விலக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. ஒருவாரத்தில் 30 சதவீதப் படைகள் குறைக்கப்படும் என்று சீ...