7403
திருவள்ளூர் மாவட்டம் தண்டலத்தில் அமைந்துள்ள சவீதா மருத்துவ கல்லூரியில் பூவை கொங்கு சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற வள்ளி கும்மி ஆட்டம் அரங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில்  60க்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் பங்கேற்றனர்...BIG STORY