1099
அஜர்பைஜானுடனான எல்லை தகராறில் தங்கள் நாட்டு பாதுகாப்பு வீரர்கள் மேலும் 26 பேர் உயிரிழந்ததாக ஆர்மீனியா தெரிவித்துள்ளது. எல்லையில் அமைந்துள்ள நாகோர்னி, கராபாக் பிராந்தியங்கள் யாருக்கு சொந்தம் என்பது...