3609
மத்திய அரசின் அறிவியல் தொழில் ஆராய்ச்சிக் குழுவின் தலைவராகத் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கலைச்செல்வி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 38 ஆராய்ச்சி நிலையங்களுடன் செயல்படும் சிஎஸ்ஐஆர் அமைப்பின் தலைமைப் பதவிக்கு நிய...BIG STORY