1253
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் உபரியாக உள்ள ஆசிரியர்களின் ஊதியத்தை நிறுத்தும் நடவடிக்கையை நிறுத்தி வைக்கும்படி முதலமைச்சருக்கும், பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சருக்கும் ஆசிரியர் ...