1957
இணையத்தளத்தில் பொருட்களை விற்கும் அமேசான் நிறுவனம் இந்தியாவில் ஐம்பதாயிரம் தற்காலிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க உள்ளது. பொருட்களைக் கிடங்குகளில் இருந்து சேகரிப்பது, பாக்கெட்டில் அடைப்பது, வாகனத்தில் ...