3173
நாட்டு விடுதலையின் 75ஆம் ஆண்டு விழாவையொட்டிப் பஞ்சாப் மாநிலம் அட்டாரி - வாகா எல்லைச் சாவடியில் பாகிஸ்தான் ரேஞ்சர்ஸ் வீரர்களும், இந்திய எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினரும் ஒருவருக்கொருவர் இனிப்புகளைப் ப...BIG STORY