1143
கொல்கத்தாவில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் ஸ்டீல் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியில் ஈடுபட்டுள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் அதிரடி சோதனைகளை நடத்தினர். வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் சுமார் 178 ...