1473
லிதுவேனியா நாட்டைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் ஐஸ் கட்டிகள் நிரப்பப்பட்ட தொட்டியில் கழுத்து வரை  சுமார் 3 மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக நின்று சாதனை படைத்துள்ளார். Valerjan Romanovski என்ற அந்த இளைஞர் அந...