846
ஜப்பான் தலைநகரமான டோக்கியோவில் நடக்கும் ஷின்டோ சடங்கை முன்னிட்டு மக்கள் ஐஸ் குளியல் நடத்தினர். இந்த ஐஸ் குளியலின் போது கேட்கப்படும் பிரார்த்தனைகள் பலிக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஜப்பானியர்களிடம் உள்ளது....BIG STORY