2034
பஞ்சாபின் அமிர்தசரசில் குரு நானக் தேவ் மருத்துவமனையில் பெரும் தீவிபத்து ஏற்பட்டது. புறநோயாளிகள் பிரிவின் அருகில் இருந்த மின்மாற்றிகளில் உள்ள ஆயில் டேங்குகளில் முதலில் தீப்பற்றியுள்ளது. அவை வெடித்த...BIG STORY