14600
எச் 1 பி விசா வழங்குவதில் அமெரிக்காவில் கல்வி பயின்ற வெளிநாட்டவருக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் மசோதா அந்நாட்டின் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. எச் 1 பி மற்றும் எல் 1 விசா சீர்திருத்தச் சட்டம் ...