3533
உத்தரக்காண்டில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு அணை உடைந்ததையடுத்து, உத்திர பிரதேச மாநிலம் முழுவதும் உச்சக்கட்ட எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. உத்தரக்காண்ட் மாநிலம் சமோலி மாவட்டத்தில் உள்ள தவுளிகங்கா ஆற...