2051
ரஷ்யாவுக்கு உதவுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என ஜி 7 கூட்டமைப்பு நாடுகள் சீனாவை வலியுறுத்தியுள்ளன. ஜெர்மனியின் பாலிடிக் கடற்கரையில் நடைபெற்ற மூன்று நாள் மாநாட்டிற்கு பிறகு அந்த நாடுகள் கூட்டாக வெ...BIG STORY