2965
ஆண்டியன் மலைப்பகுதியில் உறைந்த Chachacomani ஆற்றின் இருமருங்கிலும் உள்ள பனிமலையின் இடையே கயிற்றின் மேல் நடந்து இத்தாலி வீராங்கனை சாகசம் நிகழ்த்தி உள்ளார். கடல் மட்டத்தில் இருந்து 17 ஆயிரம் அடி உயர...

1598
கிர்கிஸ்தானில் உறைந்து போன ஏரியின் மேல் மக்கள் உற்சாகமாக விளையாடும், மெய்சிலிர்க்கும் காட்சி வெளியாகியுள்ளது. கடும் குளிரினால் உறைந்திருக்கும் இந்த ஏரியின் அழகான தோற்றத்தை ரசிக்க பல்வேறு பகுதிகளில...BIG STORY