3003
கோவை மாநகரில் பிராங்க் வீடியோ எடுத்து பொதுமக்களின் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கும், இயல்பு வாழ்க்கைக்கும் பாதிப்பு உண்டாக்குவோர் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநகர காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்த...BIG STORY