943
திருச்சி, திருவாரூர் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் பல்வேறு கடைகளில் செல்ஃபி எடுப்பது போல கவனத்தை திசைதிருப்பும் வெள்ளைக்காரி ஒருவர், தனது கூட்டாளியுடன் சேர்ந்து வியாபாரிகளிடம் கொள்ளையில் ஈடுபட்டுவ...