2128
10 கோடி ஆண்டுகள் பழமையான உலகின் மிகப்பெரிய டைனோசரின் காலடித்தடங்கள் சீனாவின் தென்மேற்கு பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. சிச்சுவான் மாகாணத்தின் லெஷன் நகரில் உள்ள உணவகத்தின் முற்றத்தில் பல கோடி ஆ...

3233
இங்கிலாந்து கடற்கரையின் பாறைகளில் பதிவாகியிருந்தது டைனோசர்களின் கால்தடம் என்பது உறுதியாகி உள்ளது. சதர்ன் வேல்ஸ் கடற்கரையில் அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக கால்தடங்கள் போன்ற அமைப்பு காணப்பட்டது. கடந்த ஆ...BIG STORY