2482
தொடர்ந்து 6ஆவது ஆண்டாக உணவுப் பிரியர்களின் அதிக விருப்பத்திற்குரிய உணவுப் பட்டியலில் சிக்கன் பிரியாணி முதலிடத்தை பிடித்திருப்பதாக ஸ்விக்கி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் நடப்பு ஆண்டில் மட்ட...BIG STORY