3043
உலகின் முதல் பறக்கும் பைக்கை அமெரிக்க வாகன கண்காட்சியில் ஜப்பானிய நிறுவனம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலா கவலை வேண்டாம்... சும்மா சர்ர்ரென பறந்து போய் விடலாம் என்பது போ...BIG STORY