380
மகாராஷ்ட்ராவின் பாதிப்பு இல்லாத பகுதிகளில் படப்பிடிப்புகளை நடத்த நிபந்தனைகளுடன் அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. மும்பையின் கேட் வே ஆப் இந்தியா (Gateway of India) மரீன் டிரைவ் (Marine Drive) போன்ற பிரசித...