1016
நடக்கவே சிரமப்படும் மாற்றுத்திறனாளி சிறுவர்களால் வானில் பறப்பது சாத்தியமா ? சென்னையில் நடைபெற்ற  நிகழ்ச்சியில் அதை சாத்தியப்படுத்தி அசத்தியுள்ளனர் இந்தச் சிறுவர்கள்... பறவைகளை பார்க்கும் போதெ...