3763
வாடிக்கையாளர்கள் தாங்கள் விரும்பும் விநியோகஸ்தரிடம் காலியான சிலிண்டர்களை கொடுத்து நிரப்பப்பட்ட சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களை வாங்கும் வசதி விரைவில் வர உள்ளது. அதன் முன்னோடியாக இந்த திட்டம் கோவை,சண்ட...BIG STORY