1583
சீனாவில் பைலட் இல்லா மின்சார விமான டாக்சியை EHang என்னும் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இந்த விமான டாக்ஸி, தரையிலிருந்து 200 மீட்டர் உயரத்தில் பறக்கும் வகையிலும், முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் 21 நிமிடங்கள...