2689
தேர்தல் சட்டத் திருத்த முன்வரைவு மக்களவையில் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது. வாக்காளராகப் பதிவு செய்ய விண்ணப்பிப்போரிடம் அடையாளச் சான்றாக ஆதார் எண்ணைக் கோர அனுமதிக்கும் வக...BIG STORY