277
நாட்டின் தொழில்துறை உற்பத்தி கடந்த 7 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளில், கடந்த 2018 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 4.8 ச...