2293
அமெரிக்காவின் மியாமி நகரில் கட்டடம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் பணியில் நாய்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. கடந்த வாரம் மியாமி நகரில் உள்ள 12 மாடி குட...