2901
சென்னை தீவுத்திடலில் முதன்முறையாக அனைத்துக்கடைகளிலும், ஒரே விலையில் பட்டாசு விற்பனை செய்ய, விற்பனையாளர்கள் சங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. தீபாவளியை முன்னிட்டு, 114 பட்டாசு விற்பனை உரிமையாளர்கள், கடைகள...BIG STORY