3732
டிக்டாக் செயலி ஐபோன் க்ளிப் போர்டுகளில் இருந்து விவரங்களைத் தானாகச் சேகரித்து வந்ததை ஆப்பிள் நிறுவனம் கண்டுபிடித்துள்ளது. ஐஒஎஸ் 14 பீட்டா பதிப்புகளில், க்ளிப் போர்டில் இருந்து விவரங்கள் சேகரிக்கப்...BIG STORY