281
ஜப்பானில் முதல்முறையாக சர்வதேச ராணுவத் தளவாடங்கள் கண்காட்சி நடைபெற்றது. அதிநவீன ராணுவ வாகனங்கள், டாங்கிகள் மற்றும் ஆயுதங்கள் ,இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளின் ராணு...

BIG STORY