4153
அமெரிக்காவில் பணவீக்கம் கடந்த 39 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் 6 புள்ளி 8 சதவீதம் அதிகரித்து உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. எரிவாயு, உணவு, இருப்பிடம் உள்ளிட்டவற்றின் விலை உயர்த்தப்பட்டதால் இந்த விளைவு ஏற்பட்...BIG STORY