409
இந்தியாவில் கடந்த 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு நுகர்வோரின் உணவு செலவினம் குறைந்திருப்பதாக, தேசிய புள்ளி விவர அலுவலகம் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது. 2017-2018 கால கட்டத்தில், ”இந்தியாவில் வீட்டு ந...

1009
பேக் செய்யப்பட்ட உணவுப் பண்டங்களில் அதிக கொழுப்பு, இனிப்பு, உப்பு இருந்தால் அதன் லேபிலின் மீது சிவப்பு நிறக் குறியிட்டு நுகர்வோருக்கு அடையாளப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட சிப்...