820
பன்னாட்டுச் சந்தையில் இந்தியாவின் விண்வெளி போட்டியை சமாளிக்கும் வகையில், மற்ற நாடுகளின் செயற்கைக்கோள்களை சுமந்து செல்லும் வணிக ரீதியிலான ராக்கெட் தயாரிப்புத் திட்டங்களை, சீனா வெளியிட்டிருக்கிறது. ...