2832
இந்தியாவிற்கு உள்நாட்டு அணுசக்தி ஆராய்ச்சியில் ஒத்துழைப்பு அளிப்பது தொடர்பான, ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி இருப்பதாக, ஐரோப்பிய ஒன்றிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு இடையே...BIG STORY