1089
ஜெர்மனியில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு 44 ஆயிரம் பேர் ஒன்றாக இணைந்து கிறிஸ்துமஸ் பாடல்களை பாடினர். கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கொலோன் விளையாட்டு மைதானத்தில் இரவு ஒன்று கூடிய அவர...BIG STORY