3562
சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் 371 பொருட்களுக்கு தரக்கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க உள்ளதாக, மத்திய தரக்கட்டுப்பாட்டு இயக்குனர் பிரமோத் குமார் திவாரி தெரிவித்துள்ளார். இறக்குமதியை குறைத்து ஏற்று...

2513
சீனாவுடனான மோதல் மற்றும் பிரதமர் மோடியின் உள்நாட்டு உற்பத்தி என்ற என்ற அழைப்பினைத் தொடர்ந்து இந்திய மின்சார உபகரணங்கள் உற்பத்தி மற்றும் மென்பொருள் நிறுவனங்கள் சீனாவுக்கு வழங்கிய ஒப்பந்தங்களை ரத்து ...

1503
சீனப் பொருட்களின் இறக்குமதியைத் தடுக்க வரியை உயர்த்துவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. கால்வன் மோதலையடுத்துச் சீனப் பொருட்களைப் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்கிற கருத்து நாடு முழுவதும் வலுத்து வரு...