2929
சீன அரசுடன் தொடர்பில் இருக்கும் அந்நாட்டு தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்களின் பங்களிப்பை குறைப்பது போன்று சீன உயர்கல்வி நிறுவனங்களையும் அகற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்தி வெளியாகி உள்ளது. சீனா நி...