3562
சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் 371 பொருட்களுக்கு தரக்கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க உள்ளதாக, மத்திய தரக்கட்டுப்பாட்டு இயக்குனர் பிரமோத் குமார் திவாரி தெரிவித்துள்ளார். இறக்குமதியை குறைத்து ஏற்று...