90709
சென்னையில் கல்லூரி உதவி பேராசிரியர், தன்னிடம் பயிலும் மாணவிக்கும், தனக்கும் திருமணம் நடந்தது போல் போலியாக சான்றிதழ் தயாரித்து மாணவியை மிரட்டிய சம்பவம் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. 2-வது திருமணத்து...