2546
சென்னையில் தங்கம் விலை வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்து ஒரு சவரன் 40 ஆயிரம் ரூபாயை நெருங்கி விற்பனையாகி வருகிறது.  சமீப காலங்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகமாகவே இருந்து வந்தது. ஊரடங்கால் தங்க...

1958
சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாகவே தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில் உள்ளது. ஒரு சவரன் வரலாறு காணாத வகையில் 37 ஆயிரம் ரூபாயை கடந்து விற்பனையாகி வருகிறது. இ...