2714
ரஷ்ய படைகளிடம் இருந்து மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்ட இசியம் நகரில் உள்ள காட்டுப் பகுதியில் சுமார் 440 சடலங்களுடன் புதைக்குழி கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. புச்சா நகர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, இசியம் நகரிலும் ரஷ்ய...BIG STORY