2187
ஐஎன்எஸ் சென்னை  போர் கப்பலில் இருந்து பிரம்மோஸ் சூப்பர்சானிக் ஏவுகணை இன்று வெற்றிகரமாக ஏவி சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதையும் சேர்த்து 2 மாதங்களில் 11 ஏவுகணைகளை இந்தியா பரிசோதித்துள்ளது. இந...