1235
தெலுங்கானா மாநிலம் வாரங்கலை சேர்ந்த பார்வையற்ற இளைஞர் ஒருவர் சத்தம் மூலம் வாகனங்களில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதை சரி செய்து கொடுக்கிறார். காசிபுக்கா பகுதியைச் சேர்ந்த ஹபீஸ் என்பவர் தனது இரு கண்களையும் விப...BIG STORY