1232
ஆண்பவம் படத்தில் அண்ணன் தம்பிகளுக்கு இடையே நடக்கின்ற சண்டைகள் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதே பாணியில் அந்தியூரில் நகை கடை நடத்தி வரும் அண்ணன் தம்பிகளின் வியாபார சண்டை துண்டு பிரசுரம் வெளியிடும் அளவிற்கு...BIG STORY